Hälleviksstrand med Trestad Dals MC

Att köra i grupp

Allmänna anvisningar vid gruppkörning bland MC-åkare                                 


Kolonn

Varannan MC i vänster respektive höger spår i "zick-zack-formering" med första motorcykeln till vänster. Detta för att möjliggöra maximal sikt och bromssträcka utan att fältet blir utdraget. Överdriv gärna din placering  formationen något. Förutom en ökad bromssträcka blir det aldrig någon tveksamhet om du är vänster eller höger motorcykel. Avståndet mellan  motorcyklarna bestäms av  hastigheten och vägförhållandena.

Det är avståndet till framförvarande i respektive spår som gäller.

Håll din plats i gruppen.

Byt aldrig spår under körning.

Kör ALDRIG om någon i kolonnen.


Led

På  smal och krokig väg kör vi på ett led så att alla kan göra egna spårval.

Det är ledaren som avgör när kolonnen skall övergå till ett led, detta markeras tydligt genom att han från sin position i vänsterspår flyttar till högerspår.

När ledaren anser att det är lämpligare att köra i kolonn igen byter han position till vänsterspår.


Arrangörsansvar

Håll en kort genomgång om vägen/målet och vikten av dessa regler för deltagarna innan start.

Den som ansvarar (ledaren) för körningen ligger som förste man i vänster spår. Längst bak kör en "uppsamlare" som hjälper till om någon får problem och har koll på att alla är med.

Vid risk för regn stannar ledaren så att alla som behöver skifta kläder har en möjlighet att göra det innan det är för sent.

Flera mindre grupper är att föredra om det är många deltagare.


Allas ansvar

När körningen börjar skall alla ha tankat fullt. Håll jämn hastighet. Den som känner sig osäker på hastigheten bör placera sig så nära ledaren som möjligt. Ju längre bak man hamnar ju ojämnare kan farten bli i kolonnen, vilket kan leda till att det kan gå mycket fort längst bak i ledet.

Det är alltid den enskilde föraren som ansvarar för trafikregler och  att normalt trafikvett följs.

Man håller självklart lagom avstånd till MC´n framför men framförallt ansvarar man för att den bakom sig inte försvinner. Saktar den bakomvarande in eller stannar så gör likadant. På så vis blir det en kedjereaktion framåt och vi blir inte av med varann.

Vid fara på vägen t.ex.. olja, grus, skarp kurva, hinder eller dylikt, signalerar ledaren med bromsljus, hand eller fotrörelser för att uppmärksamma bakomvarande om ev. fara. Alla tecken eller signaler vidarebefordras bakåt i kolonnen. Detta för att uppnå säkerhet hos alla i kolonnen.


Vid splittring

Om fältet blir splittrat, t.ex. vid korsningar och trafikljus, kör vi långsamt på ett led efter vägkanten för att samla ihop oss för att underlätta för övrig trafik att passera, måste ett stopp göras så stanna på långt fram du kan för att alla bakom ska kunna få plats också. När fältet är samlat igen ger siste man klartecken till ledaren.

Om kolonnen får in en omkörande bil mitt i måste stor försiktighet iakttas. Börja inte bråka med bilisten utan ge den utrymme och håll din plats i kolonnen. Ledaren kan långsamt sänka hastigheten något så att bilisten lättare kan komma förbi resten i kolonnen.


Normalstopp under körning

För att göra det så smidigt som möjligt att komma iväg vid ett stopp, så bryter man zick-zack mönstret tillfälligt genom att de i högerspåret glider upp bredvid de i vänsterspåret.


Parkering

Vid all parkering är det följa John som gäller. Parkera åt samma håll som ledaren. Vi ställer oss i samma följd som vi körde in. Då kan vi lämna området i samma ordning som vi kom. Dessutom ser det snyggt och trevligt ut och vi gör bra "reklam" för gruppen.


Raster/Pauser

Vid långkörningar är det lämpligt med en bensträckare var 6:e - 7:e mil.

Dessutom tar vi alltid med eget fika på dessa turer men middag äter vi gemensamt någonstans under resans gång.


Tankuppehåll

Liksom rasterna bör dessa vara inplanerade i schemat. Längsta, planerade sträckan bör inte överstiga 12 - 15 mil, så att de med små tankar klarar sig. Platserna är valda med tanke på att det rimligen ska finnas bensin att tillgå, men kanske inte av alla märken.


Omkörning

När kolonnen gör omkörningar går höger mc ut bakom vänster mc, så att kolonnen blir en lång rad. Efter omkörningen återtar man sitt spår i kolonnen. Gå INTE in för snävt framför den ni kört om, se ALLTID till så att även bakomvarande omkörare få plats. Håll omkörningsfarten tills du

ser att bakomvarande kompisar är klara. Tänk också på att det är var och en ansvarar för att sin omkörning är trafiksäker.


Allmänt

Det finns inget som säger att en MC-kolonn inte får brytas av andra trafikanter eller har företräde i korsningar eller liknande. Stopptecken gäller för var och en, inte för kolonnen som helhet.


Detta är en kopia av  bl.a Yamaha custom klubbs rekommendationer, godkända av trafiksäkeretsansvariga i vår klubb


/Gittan

Här kan du se del 19 av 27 delar av filmen Full Kontroll

Om att köra i grupp