Styrelse
Hälleviksstrand med Trestad Dals MC

Styrelsen för TDMC 2019

Ronnie, Kicki, Eiron, Mats, Heikki, Gunilla och Tommy 

Ordförande:

Ronnie Åkerstedt

Sekreterare:

Kicki Andersson

Kassör:

Gunilla Hjerne

Ledamot:

Mats Eliasson

Ledamot:

Tommy Alm

Suppleant:

Eiron Andersson

Suppleant:

Heikki Leyon

Revisor:

Kjell Odalgård

Revisorsuppleant:

Carina Hansson

Valberedning:

Tage Hansson


Platsombud:


Bohuslän:

Mats Eliasson och Gunilla Hjerne

Dalsland:

Eiron Andersson och Ronnie

Trollhättan/Vänersborg:

Heikki Leyon, Tommy Alm och Lennart Brohlin

Webmaster:

Gunilla Hjerne